Publicare automată

● Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu platforma perfectă care înlesnește atribuțiile funcționarului public. Aplicație automată de publicare și organizare a Monitorului Oficial Local.

● În sprijinul legislației procedurale, din 2019, de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale în format electronic, Smart Implement a dezvoltat pentru dumneavoastră o aplicație de automatizare a procesului de publicare a informațiilor pe site-ul instituției.

  • Organizare Monitor Oficial Local
  • Publicare Monitor Oficial Local
Info aplicație

Monitor Oficial Local

se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

Datele din Monitorul Oficial Local

Informații generale

● ● ● Actele administrative, precum și orice alte documente, se redactează și se publică cu respectarea tuturor cerințelor impuse de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

● ● ● Toate datele din monitorul oficial local trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.

Mai multe despre asta
Modul Monitor Oficial Local

Alte informații generale

Aplicatie Monitor Oficial Local

● ● ● Publicarea oricărui act administrativ se face în format „PDF” editabil pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact așa cum a fost realizat (...) asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale.

● ● ● Numerotarea actelor administrative, se face în ordinea datării lor, separat pe fiecare an calendaristic, iar publicarea în monitorul oficial local se asigură strict în ordine crescătoare a numerelor naturale, (...) în ordinea cronologică a datelor.

Mai multe despre asta

Aplicație Monitor Oficial Local

● ● ● Punem la dispoziția dumneavoastră, platforma pentru eficientizarea activităților funcționarului public în ceea ce privește Monitorul Oficial Local.

Eficiență

● Oferim cea mai eficientă soluție pentru funcționarii publici, atunci când vine vorba despre Monitorul Oficial Local.

Utilitate

● Modulul oferit de noi aduce siguranță și utilitate pentru funcționarul public responsabil cu Monitorul Oficial Local.

Fără efort

● Modulul pentru Monitorul Oficial Local este foarte ușor de accesat și foarte ușor de administrat de către cel responsabil.

Platformă

● Platforma pe care o oferim instituțiilor publice vine în sprijinul activităților pe care acestea le desfășoară, sub normativele legii.

Distinct

● Oferim soluția perfectă pentru implementarea platformei Monitor Oficial Local în site-ul web al instituției dumneavoastră.

Sistem

● Platforma de gestionare monitor oficial local respectă prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate.

Documente PDF

● Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf” editabil pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte.

Format electronic

● Orice documente prevăzute de ordonanța din 2019, inclusiv registrele, se administrează obligatoriu și în format electronic.

Modul Monitor Oficial

● ● ● În sprijinul primăriilor, al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.