● Rezumat legislațiePrivind organizarea și publicarea monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale.

Monitorul Oficial Local

Detalii și rezumate din Ordonanța privind organizarea și publicarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic.

Articolul 1

(1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul general pentru organizarea și publicarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare monitoare oficiale locale, în format electronic.

(2) Prin organizarea și publicarea monitoarelor oficiale locale se realizează sistematizarea și standardizarea unui mijloc public de garantare a accesului la informații prin tehnologii informaționale, pe de o parte, dar și o creștere a eficienței operaționale, prin reducerea cheltuielilor de natură birocratică, pe de altă parte.

Vezi aici Ordonanța

Articolul 2

(1) Monitorul oficial local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

(2) La activarea etichetei „MONITORUL OFICIAL LOCAL” se deschid șase sub-etichete:

------------

a) STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;

b) REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE;

c) HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE;

d) DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE;

e) DOCUMENTE ȘI INFORMAȚIIFINANCIARE;

f) ALTE DOCUMENTE.

De luat în considerare

(1) Actele administrative, precum și orice alte documente prevăzute la art. 2 alin. (2) se redactează și se publică cu respectarea tuturor cerințelor impuse de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Toate datele din monitorul oficial local trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.

(3) Sistemul informatic care gestionează monitorul oficial local respectă prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

(4) În cazul unităților administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale, au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, având dreptul de a folosi limba maternă în raporturile cu autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, ratificată de România prin Legea nr. 33/1995, ale altor convenții și tratate internaționale la care România este parte, prevederile art. 2 se aplică în mod corespunzător, în sensul că eticheta „MONITORUL OFICIAL LOCAL”, cu tot ce incumbă structura detaliată a acesteia, se asigură atât în limba română, cât și în limba minorității naționale respective, cu toate particularitățile specifice acesteia, identic egale atât din punct de vedere juridic, cât și din cel al dimensiunii caracterelor textelor.

Vezi aici Ordonanța

Modul Monitor Oficial

● ● ● În sprijinul primăriilor, al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.